Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Trò chơi dân gian "Lựa đậu"

* Vật dụng : Đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, rá đựng hạt, chén.
* Cách chơi: Chia thành nhiều đội, mỗi đội 3 người. Ba loại hạt sẽ được trộn chung vào cùng 1 cái rá, mỗi đội 1 rá. Sau khi nghe tiếng còi báo hiệu bắt đầu thì các đội sẽ phân loại hạt nào ra hạt đó bỏ vào chén.
* Luật chơi: Các đội thực hiện trong vòng 3 phút, đội nào phân loại xong trước thì đội đó thắng.

Không có nhận xét nào: