Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Trò chơi dân gian "Bong bóng nước"

* Cách chơi: - Đổ nước vào quả bong bóng, đứng thành vòng tròn, lần lượt thảy bóng vào người trong vòng tròn.
Người nào được thảy bóng phải chụp chính xác.
* Luật chơi: Ai bắt không trúng bóng, làm bóng rớt sẽ bị ướt áo và phạt theo tư thế hứng bóng như : quỳ 1 chân chụp bóng, quỳ 2 chân chụp bóng…

Không có nhận xét nào: