Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Trò chơi dân gian "Búng thung"

* Cách chơi:
Có hai người chơi, mỗi người chơi bỏ ra từ 5 đến 10 sợi dây thung rồi trộn lên và thảy xuống đất. Sau đó 2 người sẽ dùng ngón tay dích các sợi thun đan vào nhau.
* Luật chơi: Hai người tù xì ai thắng đi trước, ai bún được 2 sợi thun đan vào nhau là thắng hai sợi. Nếu không bún được hai sợi đan vào nhau thì tới lượt người thứ hai.

Không có nhận xét nào: