Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Muá tập thể bài "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"

1. Lời bài hát:
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận.
Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác.
Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người.
Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.
Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi.
Đi ta đi giải phóng miền Nam, khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược.
Thì ta còn chiến đấu, quét sạch nó đi lời Bác thúc giục chúng ta.
Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.
2. Hướng dẫn múa:
Đội hình đứng vòng tròn hoặc đội hình hàng dọc, hàng ngang. Đánh số thứ tự 1 – 2 (nam – nữ).
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Đêm nay … sáng ngời”
- Vòng tròn (đội hình) nắm tay đi dậm chân về phía bên phải 16 bước, chân phải bước trước, nhịp 16 chân trái chập vào chân phải. 
(“Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác”)
- Vòng tròn (đội hình) nắm tay đi dậm chân về phía bên trái 16 bước, chân trái bước trước, nhịp 16 chân phải chập vào chân trái. 
(“Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người. Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Cờ sao … đường cháu đi”
- Vòng tròn (đội hình) đi lên 6 bước, chân phải bước trước, tay nắm từ từ giơ cao. 
(“Cờ sao quyết thắng…”)
- Vòng tròn (đội hình) đi lui 6 bước, chân trái bước trước, nhịp thứ 7 chân trái chập vào chân phải, tay nắm từ từ hạ xuống. 
(“… lấp lánh soi sáng đường cháu đi”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Đi ta đi … quân xâm lược”
- Vòng tròn: nắm tay theo nhịp 1 – 2 – 3 – 4:
+ Nhịp 1: dậm chân phải xéo trên chân trái.
+ Nhịp 2: rút chân trái chập vào chân phải.
+ Nhịp 3: dậm chân phải sau chân trái.
+ Nhịp 4: rút chân trái chập vào phải.
- Đội hình: nắm tay theo nhịp 1 – 2 – 1 – 2 (13 bước):
+ Bước 1: dậm chân phải lên trước 1 bước.
+ Bước 2: rút chân trái chập vào chân phải.
+ Bước 3: dậm chân trái qua bên trái.
+ Bước 4: rút chân phải chập vào chân trái.
+ Bước 5: dậm chân phải qua bên phải.
+ Bước 6: rút chân trái chập vào chân phải.
+ Bước 7: lui chân trái về sau 1 bước.
+ Bước 8: rút chân phải chập vào chân trái.
+ Bước 9: dậm chân phải qua bên phải 1 bước.
+ Bước 10: rút chân trái chập vào chân phải.
+ Bước 11: dậm chân trái qua bên trái 1 bước.
+ Bước 12: rút chân phải chập vào chân trái.
+ Bước 13: dậm chân phải tại chỗ 1 nhịp.


@ Tổ hợp 4: Đoạn “Thì ta … hòa lời ca”
a. Đoạn 1: Nam nữ (số 1 – 2) đứng sát nhau.
- Nam: tay trái chống hông, tay phải đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa, đỡ lấy tay nữ. Bước chân phải trước, đi lên 3 bước – bước thứ 4 chân trái ký nhẹ. 
(“Thì ta còn chiến đấu…”)
- Nữ: tay phải chống hông, tay trái đặt lên bàn tay phải của nam, đi về trước 3 bước, chân trái bước trước, nhịp thứ 4 chân phải ký nhẹ. (“Thì ta còn chiến đấu…”)
b. Đoạn 2: Cả 2 bước lui 3 bước, chân nào ký bước trước. Bước thứ 4 cả 2 nắm tay đứng đối diện nhau. (“… quét sạch nó đi…”)
c. Đoạn 3: Cả 2 đi 3 bước (theo ngược chiều kim đồng hồ), chân trái bước trước, bước thứ 3 đá chân trái nhẹ. (“… lời Bác thúc giục chúng ta…”)
d. Đoạn 4:
- Nam: lui 3 bước về vị trí cũ, chân đá bước trước, tay phải giơ cao dìu bạn nữ xoay nửa vòng về vị trí của bạn nữ múa lúc ban đầu. 
(“… chiến đấu cho quê nhà…”)
- Nữ: Tay phải buông ra, tay trái nắm tay phải bạn nam xoay ngược chiều kim đồng hồ về vị trí ban đầu. 
(“… chiến đấu cho quê nhà…”)
- Cả vòng tròn đứng tại chỗ vỗ tay 3 cái. 
(“… Nam Bắc hòa lời ca”)
- Sau đó múa lại từ đầu theo lời 2, 3 của bài hát.

Không có nhận xét nào: