Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Mùa hè Xanh"

1. Lời bài hát:
Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre,
Mùa hè Xanh xôn xao nâng bước chân ta về.
Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê,
ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.
Mùa hè Xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ,
trường làng vui cho em trang sách mới i tờ.
Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi,
để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương.
Mùa hè Xanh, mùa hè Xanh!
Bao yêu thương ơi mùa hè Xanh vấn vương.
Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.
Trong tim ta ôi mùa hè xanh thiết tha.
Vang câu ca trên những chặng đường xa.

2. Hướng dẫn múa:
Đội hình vòng tròn hoặc đội hình hàng dọc, ngang. Có thể sử dụng để diễu hành, múa cờ.

@ Tổ hợp 1: Đoạn “Tựa đàn chim … ngát hương”
a. Phần 1:
- Đội hình đi lên 7 bước, chân phải bước trước, tay móc ngón tay cái xòe tạo hình cánh chim, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, 2 tay giơ cao thành hình chữ V 
(“Tựa đàn chim … cầu tre”)
- Đội hình đi lùi 7 bước, chân trái bước trước, tay móc ngón tay cái xòe tạo hình cánh chim, nhịp 8 chân phải ký nhẹ vào chân trái, 2 tay giơ cao thành hình chữ V 
(“Mùa hè Xanh … ta về”)
- Đội hình đi qua phải 7 bước, chân phải bước trước, tay trái chống hông,
 tay phải giơ cao thẳng theo động tác vẫy tay, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, tay giơ cao thành hình chữ V(“Đường làng … say mê”)
- Đội hình đi qua phải 7 bước, chân phải bước trước, tay trái chống hông,
 tay phải giơ cao thẳng theo động tác vẫy tay, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, tay giơ cao thành hình chữ V(“Ngoài bờ đê … ngủ mê”)
b. Phần 2: múa giống phần 1
- Đội hình đi lên 7 bước, chân phải bước trước, tay móc ngón tay cái xòe tạo hình cánh chim, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, 2 tay giơ cao thành hình chữ V 
(“Mùa hè Xanh … trẻ thơ”)
- Đội hình đi lùi 7 bước, chân trái bước trước, tay móc ngón tay cái xòe tạo hình cánh chim, nhịp 8 chân phải ký nhẹ vào chân trái, 2 tay giơ cao thành hình chữ V 
(“… trường làng vui … i tờ”)
- Đội hình đi qua phải 7 bước, chân phải bước trước, tay trái chống hông,
 tay phải giơ cao thẳng theo động tác vẫy tay, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, tay giơ cao thành hình chữ V (“Từ đồng sâu … mồ hôi rơi”)
- Đội hình đi qua phải 7 bước, chân phải bước trước, tay trái chống hông,
 tay phải giơ cao thẳng theo động tác vẫy tay, nhịp 8 chân trái ký nhẹ vào chân phải, tay giơ cao thành hình chữ V (“… để màu xanh … ngát hương”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Mùa hè Xanh … đường xa”
a. Phần 1:
- Vòng tròn vỗ tay 3 cái sau khi hát câu 
(“Mùa hè Xanh…”)
- Vòng tròn vỗ tay 3 cái sau khi hát câu 
(“… mùa hè Xanh…”)
b. Phần 2:
- Vòng tròn tất cả tay trái chống hông, bước ngang sang phải 3 bước, chân phải bước trước, tay phải mở từ trong ra theo động tác vẫy chào (phải – trái – phải). Nhịp 4 chân trái co cạnh chân phải, nghiêng nhẹ người sang phải. 
(“Bao yêu thương…”)
- Vỗ tay bên phải 3 cái 
(“… ơi Mùa hè Xanh vấn vương…”)
b. Phần 3:
- Vòng tròn tất cả tay phải chống hông, bước ngang sang trái 3 bước, chân trái bước trước, tay trái mở từ trong ra theo động tác vẫy chào (trái – phải – trái). Nhịp 4 chân phải co cạnh chân trái, nghiêng nhẹ người sang trái. 
(“Đi muôn phương…”)
- Vỗ tay bên phải 3 cái 
(“… lưu luyến tình quê hương…”)
- Đoạn sau múa giống như phần 2 và 3. 
(“Trong tim ta … trên những chặng đường xa”)

Không có nhận xét nào: