Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Tiến về Sài Gòn"

1. Lời bài hát:
Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cười.
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày.
Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹn tim người.
Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây.
Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi.
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt giặc Mỹ.
Tiến về Sài Gòn ta quét sạnh giặc thù.
Hướng về đồng bằng ta hướng về thành đô.
2. Hướng dẫn múa:
Đội hình triển khai vòng tròn hoặc hàng ngang. Nam nữ đứng đối diện nhau.
a. Đoạn 1: “Nơi thành đô … ta đã về đây”
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Nơi thành đô … nghẹn câu…”
- Tay chống hông, dậm chân phải đầu tiên tại chỗ. 
(“Nơi…”)
- Bước chân phải qua phải. 
(“… thành…”)
- Chân trái chập vào. 
(“… đô…”)
- Chân phải bước tiếp qua phải 
(“… trong ánh…”)
- Chân trái ký vào (“… điện quang…")
- Chân trái bước qua bên trái 
(“… tiếng nấc…”)
- Chân phải kéo về 
(“… nghẹn câu…”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “… cười. Khu nhà … đêm ngày…”
- Bước chân phải lên trước chân trái. 
(“… cười…”)
- Chân trái chập vào (ký chân). (“… khu…”)
- Lui chân trái về vị trí cũ ban đầu. (‘… nhà…”)
- Rút chân phải về vị trí cũ ban đầu. (“… tranh…”)
- Chân trái bước lên trước chân phải. (“… năm cánh…”)
- Chân phải chập vào (ký chân). (“… ngoại ô…”)
- Rút chân phải về vị trí cũ. (“… rên xiết…”)
- Rút chân trái về vị trí cũ. (“… đêm ngày…”)
- Ở động tác này cần chú ý là khi chân phải bước lên đồng thời thì tay phải đặt lên vai phải, còn tay trái thì vòng ra phía sau lưng và ngược lại đối với bước chân trái lên.

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Quê nhà ta … tim người”
- Gồm 8 bước đi bình thường, chân trái bước trước.
- Từ bước 1 đến bước 6: Nam nữ bước theo ngược chiều ngược kim đồng hồ và đấu lưng nhau. Tay trái giơ thẳng cao, tay phải giơ thẳng thấp.
- Từ bước 7 đến bước 8: Nam nữ xoay đứng đối diện nhau. Nam nữ tay trái nắm nhau giơ cao.

@ Tổ hợp 4: Đoạn “Sài Gòn ơi … về đây.”
- Gồm 8 nhịp.
- Nam thì đứng tại chỗ nhảy chân sáo.
- Nữ nhảy chân sáo xoay 1 vòng 360 độ.

b. Đoạn 2: “Lướt qua nắng mưa … giải phóng thành đô”
Múa lại từ đầu đến cuối.

Không có nhận xét nào: