Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Thanh niên làm theo lời Bác"

1. Lời bài hát:
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước.
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
Đi lên thanh niên! Chớ ngại ngần chi!
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác.
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên.
2. Hướng dẫn múa:
Múa vòng tròn, bắt cặp từng đôi. Nữ (hoặc bạn đóng giả nữ nếu không đủ túc số) đứng bên phải của nam.
+ Tổ hợp 1: Đoạn “Kết liên lại … hạnh phúc ấm no” - Ta có thể tập thuộc lòng câu thơ sau: 
Co trái, co phải, đi bên phải thì co bên trái
Co phải, co trái, đi bên trái thì co bên phải”
- Co chân trái. (“Kết liên lại…”)
- Co chân phải. (“… thanh niên chúng ta…”)
- Đi sang phải (chân phải trước) 3 bước rồi co chân trái. (“… cùng nhau đi lên”)
- Co chân phải. (“Giơ nắm tay thề…”)
- Co chân trái. (“… gìn giữ hoà bình…”)
- Đi sang trái 3 (chân trái trước) bước rồi co chân phải. (“… độc lập tự do”)
- Co chân trái. (“Kết liên lại…”)
- Co chân phải. (“… thanh niên chúng ta…”)
- Đi sang phải (chân phải trước) 3 bước rồi co chân trái. (“… cùng quyết tiến bước…”)
- Co chân phải. (“Đánh tan quân thù…”)
- Co chân trái. (“… xây đắp cuộc đời…”)
- Đi sang trái (chân trái trước) 3 bước rồi co chân phải. (“… hạnh phúc ấm no”)

+ Tổ hợp 2: Đoạn “Đi lên thanh niên … làm theo lời Bác”
- Đi sang phải 4 bước, nhịp thứ 4 vừa ký nhẹ vừa vỗ tay 1 cái phía bên phải. (“Đi lên thanh niên”)
- Đi sang trái 4 bước, nhịp thứ 4 vừa ký nhẹ vừa vỗ tay 1 cái phía bên trái. (“Chớ ngại ngần chi”)
- Đi sang phải 4 bước, nhịp thứ 4 vừa ký nhẹ vừa vỗ tay 1 cái phía bên phải. (“Đi lên thanh niên”)
- Đi sang trái 1 bước, không vỗ tay, bạn nam tay phải giơ cao nắm nhẹ tay trái bạn nữ. (“Làm theo lời Bác”)
Đối với tổ hợp 2 này, ta có thể sáng tạo kết hợp xoay người trong khi bước; Đi sang phải thì xoay cuốn bên phải và ngược lại.
* Lưu ý: đi bên nào bước chân bên đó.

+ Tổ hợp 3: Đoạn “Không có … cũng làm nên”
Nam nhảy chân sáo tại chỗ (chân trái trước, chân phải sau), tay trái chống hông, tay phải đưa lên cao lòng bàn tay ngửa đỡ lấy tay trái của bạn nữ. Cứ làm như thế cho đến hết bài.
Nữ: Tay trái đưa lên cao, đặt tay úp nhẹ vào tay bạn nam. Nhảy chân sáo đúng một vòng theo ngược chiều kim đồng hồ (cuốn vào trong phía tay bạn nam). Cứ làm thế đến hếtCăn đều Hai bênbài.
- Múa lại từ đầu.

Không có nhận xét nào: