Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Ta ra trận hôm nay"

1. Lời bài hát:
Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận, chào quê hương giục tiền phương mạnh bước. Lời nước non như càng giục giã lòng ta, băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng ca. Rung rinh lá ngụy trang lưng đèo gió lộng. Tuổi thanh niên đời hăng say nhịp sống. Nhìn suối khe bom đạn giặc đã cày sâu, ta đi giữa những bàn tay san hố giữ cầu.
Hành quân, ta lại hành quân núi sông nâng bước đôi chân ta lên đường dặm xa, chập chùng mà dốc núi đường trơn, đôi chân bao chiến sĩ bước mòn đá xanh. Ta đi tiếp bước cha anh, nơi nào còn giặc ta đây còn hành quân xa, chiến trường còn gọi ta vẫn còn hành quân xa. Ta còn hành quân xa, ta còn hành quân xa.


2. Hướng dẫn múa:
Đội hình 2 vòng tròn hoặc hàng ngang. Nam nữ đứng đối diện nhau.

@ Tổ hợp 1: Đoạn “Ta đi giữa … san hố giữ cầu”
- Nam và nữ của 2 vòng tròn nắm tay đi qua phải 16 bước, chân phải bước trước. (“Ta đi giữa … mạnh bước”)
- Nam và nữ của 2 vòng tròn nắm tay đi qua trái 16 bước, chân trái bước trước. 
(“Lời nước non … rộn vui tiếng ca”)
- Múa lại từ đầu cho đoạn 2. 
(“Rung rinh lá … san hố giữ cầu”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Hành quân … bước mòn đá xanh”
- Nam nắm tay nhau giơ cao đi vào trong 10 bước và 6 bước dậm tại chỗ. Nữ tay trái chống hông, tay phải từ dưới đưa lên và đi về hướng bên trái người đối diện 10 bước và dậm 6 bước tại chỗ.(“Hành quân … dặm xa”)
- Nam nữ cùng lui về 10 bước tại chỗ ban đầu, 6 bước còn lại dậm chân tại chỗ. 
(“chập chùng … đá xanh”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Ta đi … hành quân xa”
- Nam nữ đối diện nắm tay nhau đi theo chiều kim đồng hồ 14 bước, tay phải nam nắm tay trái nữ giơ cao, đến nhịp cuối cùng nam – đã đổi chỗ cho nhau. (“Ta đi … ta đây còn hành quân xa”)
- Đi ngược trở lại, tay trái nam nắm tay phải nữ giơ cao. 
(“Chiến trường … ta còn hành quân xa”)

Không có nhận xét nào: