Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Quanh lửa hồng"

1. Lời bài hát:
Cùng nắm tay nhau ta quay quanh lửa hồng.
Lửa cháy trong tim anh em chúng ta về đây.
Đêm nay trời rực sáng đứng bên nhau lửa hồng soi bước ta đi.
Lửa thiêng bập bùng, lửa thiêng rực cháy như lòng ta.
Vì Tổ quốc anh em ta họp lửa hồng đêm nay.

2. Hướng dẫn múa:
Đội hình vòng tròn (sử dụng trong lửa trại), đánh số 1 – 2 (để múa đôi).
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Cùng nắm … về đây”
- Cả vòng tròn nắm tay đi sang phải 8 bước, bước chân phải trước, nhịp thứ 8 chân trái ký nhẹ. (“Cùng nắm tay nhau ta quay quanh lửa hồng”)
- Cả vòng tròn nắm tay đi sang trái 8 bước, bước chân trái trước, nhịp thứ 8 chân phải ký nhẹ. (“Lửa cháy trong tim anh em chúng ta về đây”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn "Đêm nay... ta đi"
- Nắm tay bước ngang sang phải 4 bước, chân phải bước trước, bước thứ 4 (chữ "đứng") đá chân trái về phía phải. ("Đêm nay trời rực sáng đứng...")
- Nắm tay bước ngang sang trái 5 bước, chân trái bước trước, bước thứ 4 (chữa "ta") đá chân phải về phía trái, bước thứ 5 rút chân phải về. ("... bên nhau lửa hồng soi bước ta đi").
@ Tổ hợp 3: Đoạn “Lửa thiêng … như lòng ta”
- Nắm tay bước vào trong 4 bước, chân trái bước trước, bước thứ 4 chân phải chập vào chân trái. (“Lửa thiêng bập bùng …”)
- Nắm tay bước ra 4 bước, chân phải bước trước, bước thứ 4 chân trái chập vào chân phải. (“Lửa thiêng rực cháy …”)
- Bước ngang sang trái 1 bước, chân phải chập vào trái. (“… như lòng ta”)

@ Tổ hợp 4: Đoạn “Vì Tổ quốc … đêm nay”
- Hai bạn số 1 và số 2 (nam – nữ) múa 8 nhịp.
- Nam (số 1): tay phải giơ cao lòng bàn tay ngửa đỡ tay nữ, tay trái chống hông, nhảy nhún nhẹ, chân phải nhảy trước.
- Nữ (số 2): tay trái giơ cao úp nhẹ vào tay nam, tay phải chống hông. Nữ nhảy xoay cuốn vào trong phía tay của bạn nam.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh chị có thể chỉ cho em cách múa bai lửa trại đêm nay không/