Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Nối vòng tay lớn"

1. Lời bài hát:
1. Rừng núi dang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam.
Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời, va nụ cười nối trên môi.
2. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh.

2. Hướng dẫn múa: Đội hình vòng tròn.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Rừng núi dang tay … để nối sơn hà”
- Vòng tròn nắm tay đi về phía bên phải 16 bước, chân phải bước trước. (“Rừng núi … sơn hà”) Sau đó dậm tại chỗ 2 nhịp 1 – 2 (nhịp cuối lá chân trái).

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Mặt đất bao la … quay cuồng trời rộng”
- Vòng tròn nắm tay đi vào trong 3 bước, chân trái bước trước, bước thứ 4 đá chân phải nhẹ phía trước, nắm tay từ từ đưa lên cao. (“Mặt đất bao la…”)
- Vòng tròn nắm tay đi ra ngoài 3 bước, chân phải vừa đá bước trước, bước thứ 4 chập chân trái vào chân phải, từ từ hạ tay. (“… anh em ta về…”)
- Giống lần đi vào. (“… gặp nhau mừng như bão cát…”)
- Giống lần đi ra. (“… quay cuồng trời rộng”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Bàn tay ta nắm … một vòng Việt Nam”
- Vòng tròn nắm tay đi về phía bên phải bước, chân trái bước trước. (“Bàn tay … Việt Nam”) Sau đó dậm tại chỗ 2 nhịp 1 – 2 (nhịp cuối lá chân trái).

@ Tổ hợp 4: Đoạn “Cờ nối gió … nối trên môi”
- Vòng tròn đi về phía phải theo nhịp 1, 2, 3, 4.
- Nhịp 1: chân trái bước xéo qua trước chân phải.
- Nhịp 2: chân phải đá nhẹ về phải.
- Nhịp 3: chân phải bước về sau, bên phải 1 bước.
- Nhịp 4: chân trái chập vào chân phải.

- Tiếp tục cho hết điệp khúc, sau đó múa lại từ đầu.

Không có nhận xét nào: