Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Lửa hồng 2"

1. Lời bài hát:
1. Lửa hồng đã cháy anh em ơi chúng ta về đây nào.
Lửa hồng bừng lên trong tim ta vẫn còn ghi nhớ.
Lửa hồng thiêng ơi trong đêm nay chiếu soi này con người
Nụ cười trên môi mang yêu thương với lòng thiết tha.
2. Lửa hồng đêm nay anh em ta hát vang rộn chân trời.
Để rồi mai sau trong tim ta vẫn còn ghi nhớ.
Lửa hồng thiêng ơi trong đêm nay chiếu soi từng tâm hồn
Lửa hồng trong ta mang yêu thương xin gìn giữ luôn.
2. Hướng dẫn múa:
Đội hình đứng vòng tròn (nên sử dụng trong sinh hoạt lửa trại). Vòng tròn đánh số 1 – 2 (để múa đôi).
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Lửa hồng … ghi nhớ”
- Vòng tròn nắm tay đi về phải 8 bước, chân phải bước trước (“Lửa hồng đã cháy anh em ơi chúng ta về đây nào”)
- Vòng tròn nắm tay đi về trái 8 bước, chân trái bước trước (“Lửa hồng bừng lên trong tim ta vẫn còn ghi nhớ”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Lửa hồng thiêng … thiết tha”
- Bạn số 1 và số 2 (nam – nữ) khoác tay trái nhau nhảy chân sáo về phía phải của nhau. Sau đó, 2 bạn khoác tay phải nhau nhảy chân sáo về phía trái của nhau.
- Múa lại từ đầu.

Không có nhận xét nào: