Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Lá xanh"

1. Lời bài hát:
Lá còn xanh như bao anh còn trẻ. 
Lá trên cành như anh trong toàn dân. 
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui. 
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa Xuân. 
Anh là lá trên cành ngại gì gió mưa. 
Anh là trai phải ra chiến trận phen này. 
Đi đầu quân! Đi trong mùa động viên. 
Đi đầu quân! Đi trong mùa xuân mới. 
Gió lá reo! Gió lá reo! Kia bảng treo cùng trong làng. 
Đi đầu quân! Đi đầu quân! Tất cả cho tiền tuyến. 
Mau lên đi, hỡi các anh trai làng. 
Mau lên đi, hỡi các anh trai làng.

2. Hướng dẫn múa:
Múa vòng tròn, bắt cặp từng đôi. Nữ (hoặc bạn đóng giả nữ nếu không đủ túc số) đứng bên phải của nam.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Lá còn xanh … trong toàn dân”
- Tổ hợp gồm 4 nhịp (1, 2, 3, 4). 
a. Phần 1:
- Nhịp 1 vòng tròn cùng nhảy nhẹ lên cao phía bên phải và đáp chân phải xuống đất, chân trái đá ra phía sau. 2 tay vung lên từ trong người mở ra.(“Lá…”) (xem hình trên)
- Nhịp 2 chân trái đi qua phải. (“… còn…”)
- Nhịp 3 chân phải đi qua phải. (“… xanh…”)
- Nhịp 4 chân trái đi qua phải. (“… như bao…”)
b. Phần 2: nhịp 1, 2, 3, 4. (“… anh còn trẻ…”)
c. Phần 3: nhịp 1, 2, 3, 4. (“… Lá trên cành như…”)
d. Phần 4: nhịp 1, 2, 3, 4. (“… anh trong toàn dân”) 

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Gió rung cây … chiến dịch mùa xuân”
a. Phần 1: Theo nhịp đếm 8 nhịp
- Nhịp từ 1 đến 4: vòng tròn 2 tay chống hông
+ Nhịp 1 chân trái đưa ra phía trước, gót chạm đất.
+ Nhịp 2 rút chân trái về.
+ Nhịp 3 chân phải đưa ra phía trước, gót chạm đất.
+ Nhịp 4 chuẩn bị bước đi. (“Gió rung cây…”)
- Nhịp từ 5 đến 8: đi 4 bước, chân phải trước, kết hợp xoay 1 vòng thuận chiều kim đồng hồ. (“…cành lá tưng bừng đùa vui…”)
b. Phần 2: Theo nhịp đếm 8 nhịp
- Nhịp từ 1 đến 4: vòng tròn 2 tay chống hông
+ Nhịp 1 chân phải đưa ra phía trước, gót chạm đất.
+ Nhịp 2 rút chân trái về.
+ Nhịp 3 chân trái đưa ra phía trước, gót chạm đất.
+ Nhịp 4 chuẩn bị bước đi. (“Anh trai làng…”)
- Nhịp từ 5 đến 8: đi 4 bước, chân trái trước, kết hợp xoay 1 vòng ngược chiều kim đồng hồ. (“… có đi chiến dịch mùa xuân…”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Anh là lá … phải ra chiến trận phen này”
a. Phần 1: (“Anh là lá…”) 
- Nam: Tay phải đưa ra phía trước, lòng bàn tay ngửa, đỡ lấy tay bạn nữ, bước vào trong vòng tròn 3 bước (chân phải trước), nhịp 4 chân trái ký nhẹ.
- Nữ: Bàn tay trái đặt lên bàn tay phải của nam, bước vào trong vòng tròn 3 bước (chân trái trước), nhịp 4 chân phải ký nhẹ . 
b. Phần 2: (“… trên cành ngại gì gió mưa”)
- Cả 2 bước lùi ra ngoài 4 bước (chân đang ký bước trước), bước thứ 4 hai người phải đứng đối diện nhau. Hai tay nắm với nhau.
c. Phần 3: (“Anh là trai…”).
- Hai người bước 3 bước để đổi chỗ cho nhau (đi về phía bên phải – ngược chiều kim đồng hồ).
d. Phần 4: (“… phải ra chiến trận phen này”) 
- Nam: bước 4 bước về vị trí múa ban đầu, tay trái buông, tay phải giơ cao cho nữ quay nửa vòng để đổi chỗ cho nhau.
- Nữ: Tay phải buông ra, tay trái đưa cao, xoay người ngược chiều kim đồng hồ cuộn vào tay của bạn nam đồng thời bước tới 4 bước trở về vị trí múa ban đầu.
- Sau khi đổi chỗ cho nhau xong hai người phải nhanh chóng nắm tay trở lại với vòng tròn lớn.

- Đoạn sau “Đi đầu quân, đi trong mùa động viên … mau lên đi, hỡi các anh trai làng” múa lại những động tác y hệt như từ đầu cho phần điệp khúc. 
- Riêng đoạn “Mau lên đi, hỡi các anh trai làng” hát 2 lần và lần thứ 2 đoạn “… hỡi các anh trai làng” – cả vòng tròn vỗ tay 3 cái.

Không có nhận xét nào: