Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài " Khát vọng tuổi trẻ"

1. Lời bài hát:
Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời,
Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới,
Dù lên rừng hay xuống biển,
Vượt bão giông, vượt gian khổ
Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi.
Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay. Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.
2. Hướng dẫn múa: Đội hình vòng tròn. Có thể hàng ngang, dọc.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Đường dài … xây ngày mới”
- Ta có thể tập giống như bài Đoàn ca nhưng động tác chân là đá, tay nắm cả vòng tròn. Đi về phía phải, chân phải bước trước. Có thể nhớ:
“Đá (chân) trái, đá (chân) phải, đi bên phải thì đá trái,
Đá (chân) phải, đá (chân) trái, đi bên trái thì đá phải.”

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Dù lên rừng … vượt gian khổ”
- Vòng tròn nắm tay đi vào trong 3 bước, chân phải bước trước, nhịp thứ 4 chân trái ký nhẹ vào chân phải và tay cùng giơ lên cao. (“Dù lên rừng…”)
- Vòng tròn tay nắm giơ cao đi ra 3 bước, chân trái bước trước, nhịp thứ 4 chân phải ký nhẹ vào chân trái và cùng hạ tay xuống. (“… hay xuống biển…”)
- Vòng tròn tay nắm đi qua phải 3 bước, chân phải bước trước, nhịp thứ 4 chân trái ký nhẹ vào chân trái. (“Vượt bão giông…”)
- Vòng tròn tay nắm đi qua trái 3 bước, chân trái bước trước, nhịp thứ 4 chân phải chập vào chân trái và cùng hạ tay xuống. (“… vượt gian khổ…”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Tuổi trẻ kề vai … bạn ơi”
- Vòng tròn khoác vai nhau. (“Tuổi trẻ kề vai…”)
- Dậm chân tại chỗ 5 nhịp, chân phải trước. (“… vững vàng chân bước bạn ơi”). Sau đó dậm thêm 2 nhịp (phải - trái).

@ Tổ hợp 4: Đoạn “Đừng hỏi … hôm nay”
- Vòng tròn đi theo nhịp 1 – 2 – 3 – 4. Nhịp 1: chân trái dậm sang trái; Nhịp 2: chân phải bước trên chân trái; Nhịp 3: chân trái bước tiếp sang trái; Nhịp 4: chân phải bước sau chân trái. Múa cho đến hết điệp khúc.

Không có nhận xét nào: