Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Kachiusa"

1. Lời bài hát:
1. Đào vừa ra hoa cành lá gió đưa vờn trăng tà. Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ. Kìa bến sông thoáng bóng ai in trong làn sương mờ. Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ. Lời hát trong phút giây bay qua làn sương mờ. Biết chăng chàng ơi tình Ka-chiu-sa đang chờ.
2. Ngày này năm xưa, chàng ra đi nơi miền biên thùy. Vì quê hương, dù mấy khó nguy không sờn. Này hỡi ai nhắn cho ta mấy câu về phương trời. Tới tay người yêu rằng ta nhớ mong đêm ngày. Rằng chớ quên mối duyên xưa ở bên dòng sông này. Giữ yên làng quê tình Ka-chiu-sa đang chờ.


2. Hướng dẫn múa:
a. Múa vòng tròn:
Gồm 8 nhịp để múa toàn bài. Nhịp bước chân như sau (tay nắm với nhau thành vòng tròn lớn), khởi đầu là đứng nghiêm:

- Nhịp 1: Chân phải bước chếch ra phía đằng sau chân trái.
- Nhịp 2: Chân trái rút về tư thế nghiêm.
- Nhịp 3: Chân phải đá chéo sang bên trái, người hơi nhún lên.

- Nhịp 4: Chân phải rút về tư thế nghiêm.
- Nhịp 5: Chân trái đá chéo sang bên phải, người hơi nhún lên.
- Nhịp 6: Chân trái rút về tư thế nghiêm.
- Nhịp 7: Chân phải bước chéo qua phía trước của chân trái.
- Nhịp 8: Chân trái rút về tư thế nghiêm.
b. Múa mời:
- Câu đầu tiên, các bạn nam chủ động bước ra ngoài vòng tròn để đi mời các bạn nữ. Tư thế lúc này là hai người phải đứng đối mặt nhau, tay chống lên hông. (“Đào vừa ra hoa … sương trắng buông lững lờ”)
@ Tổ hợp 1Đoạn “Kìa bến sông … cỏ cây ven bờ”
a. Phần 1: Thực hiện 16 bước, theo nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
- Bước 1: Chân phải đưa ra phía trước, gót chạm đất. (“Kìa…”)
- Bước 2: Sau đó rút chân phải về. (“… bên…”)
- Bước 3: Chân trái đưa ra phía trước, gót chạm đất. (“… sông…”)
- Bước 4: Làm y hệt như vậy với chân trái. 
(“… thoáng…”)
- Bước 5: Nhảy chân phải xéo về phía trước chân trái, chân trái co lên cao hất về phía sau. (“… bóng ai…”)
- Bước 6: Chân trái dậm lại chỗ cũ, chuẩn bị xoay người sang phía bên phải. (“… in…”)
- Bước 7 và 8: Vừa bước vừa xoay theo vòng thuận chiều kim đồng hồ (1800), sao cho giáp lưng với bạn nữ đối diện. (“… trong làn sương…”)
b. Phần 2:
- Bước 1: Chân phải đưa ra phía trước, gót chạm đất. (“… mờ…”)
- Bước 2: Sau đó rút chân phải về.
- Bước 3: Chân trái đưa ra phía trước, gót chạm đất. (“… cất cao…”)
- Bước 4: Làm y hệt như vậy với chân trái. 
(“… lời ca…”)
- Bước 5: Nhảy chân phải xéo về phía trước chân trái, chân trái co lên cao hất về phía sau. (“… làm rung…”)
- Bước 6: Chân trái dậm lại chỗ cũ, chuẩn bị xoay người sang phía bên phải. (“… cỏ…”)
- Bước 7 và 8: Vừa bước vừa xoay theo vòng thuận chiều kim đồng hồ (1800), sao cho giáp lưng với bạn nữ đối diện. (“… cây ven bờ”)

Tổ hợp 2Đoạn “Lời hát trong … đang chờ”
- Hai tay khoanh lại và nâng cao ngang tầm ngực.

- Hai người đi vòng quanh nhau ngược chiều kim đồng hồ nhưng mặt luôn nhìn về 1 hướng. (“Lời hát trong phút giây bay qua làn sương mờ”)
- Hai người đi vòng quanh nhau thuận chiều kim đồng hồ nhưng chỉ đi nửa vòng, sau đó quay mặt lại với nhau, xòe hai cánh tay rộng ra. (“Biết chăng chàng ơi! Tình Ka-chiu-sa đang chờ”)

Không có nhận xét nào: