Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Hành trình chào kỷ nguyên mới"

1. Lời bài hát:
Hành trình xuyên qua quê hương, thanh niên chúng ta lên đường.
Hành trình xuyên qua quê hương, nối vòng tay khắp Bắc-Trung-Nam.
Hành trình xuyên qua Việt Nam, cùng sát cánh xóa tan nghèo nàn.
Cùng đoàn kết, cùng hành động, để lập thân xây đắp quê hương.
Chào thế kỷ mới! Thanh niên hành trang vào đời.
Chào kỷ nguyên mới! Tuổi xuân xây đắp quê hương,
Chào thế kỷ mới! Thanh niên Việt Nam hành động.
Chào kỷ nguyên mới! Tin yêu xây đắp quê hương.
2. Hướng dẫn múa:
Đội hình 2 vòng tròn, nam vòng ngoài, nữ vòng trong.
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Hành trình … quê hương”
- 2 vòng tròn đều nắm tay, sử dụng động tác theo 8 nhịp:
- Đá (chân) trái, đá (chân) phải, đi bên phải thì đá (chân) trái. (“Hành trình … lên đường”)
- Đá (chân) phải, đá (chân) trái, đi bên trái thì đá (chân) phải. (“Hành trình … Bắc Trung Nam”)
- Đá (chân) trái, đá (chân) phải, đi xéo lên bên phải thì đá (chân) trái. (“Hành trình … nghèo nàn”)
- Đá (chân) phải, đá (chân) trái, đi lui xéo về chỗ ban đầu. (“Hành trình … quê hương”)

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Chào kỷ nguyên mới … quê hương”
- Hai tay giơ cao, lòng bàn tay hướng vào trong, nghiêng theo nhịp phải – trái – phải. (“Chào thế kỷ mới”)
- Nhảy đưa chân phải ra trước (giống soldo), rồi rút chân phải về. Nhảy đưa chân trái ra trước, rút chân trái về. Nhảy chân phải xéo bên trái 1 bước và quay nửa vòng tròn. Sau đó làm lại giống như vậy. (“Thanh niên … mới…”)
- Nam nữ giơ tay trái cao tay phải thấp đi ngược chiều kim đồng hồ, sau đó đi ngược lại (đổi tay).(“… tuổi xuân … Chào thế kỷ mới…”)
- Nam nữ nắm tay nhau bước sang phải 1 bước, sau đó nam xoay nhẹ bạn nữ về chỗ cũ. (“… thanh niên … hành động”)
- Làm giống động tác chào (phải – trái – phải). (“Chào kỷ nguyên mới…”).
- Sau đó vỗ tay hết bài. (“… tin yêu xây đắp quê hương”)

Không có nhận xét nào: