Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Múa tập thể bài "Bài ca thanh niên tình nguyện"

1. Lời bài hát:
1. Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện.
Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền.
Tuổi trẻ có thanh niên, đầy nhựa sống trong tim.
Bạn cùng tôi hòa mình vào Mùa hè Xanh.
2. Với khối óc bàn tay hăng say nhiệt tình.
Góp công sức dựng xây quê hương của mình.
Đời cần có thanh niên, là hạnh phúc mai sau,
Mùa hè Xanh giục giã bước nhanh lên đường.

ĐK: Về đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn.
Dạy đàn em học hành, dựng căn nhà cho người neo đơn.
Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng.
Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng.
3. Áo xanh thắm đoàn ta thanh niên tình nguyện.
Những năm tháng nào phai trong ta kỷ niệm.
Đời cần có thanh niên, là hạnh phúc mai sau,
Mùa hè Xanh hát vang bài ca lên đường.
2. Hướng dẫn múa:
- Đội hình đứng vòng tròn hoặc đội hình hàng hàng ngang. Đánh số thứ tự 1 – 2 (nam – nữ) trong vòng tròn (có thể đứng đối diện nhau).
- Lời 1: 
“Chúng ta hát … vào Mùa hè Xanh”
@ Tổ hợp 1: Đoạn “Chúng ta hát … mọi miền”
- Vòng tròn nắm tay bước sang phải 8 bước: 
(“Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện”)
+ Bước 1, 2, 3: chân phải bước trước, chân trái, chân phải.
+ Bước 4: đá chân trái nhẹ qua phải.
+ Bước 5: rút chân trái về.
+ Bước 6: đá chân phải nhẹ qua trái.
+ Bước 7: rút chân phải về.
+ Bước 8: ký nhẹ chân trái và vỗ tay bên phải 1 cái.
- Vòng tròn nắm tay bước sang trái 8 bước: 
(“… chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền”)
+ Bước 1, 2, 3: chân trái bước trước, chân phải, chân trái.
+ Bước 4: đá chân phải nhẹ qua trái.
+ Bước 5: rút chân phải về.
+ Bước 6: đá chân trái nhẹ qua phải.
+ Bước 7: rút chân trái về.
+ Bước 8: ký nhẹ chân phải và vỗ tay bên trái 1 cái.

@ Tổ hợp 2: Đoạn “Tuổi trẻ … vào Mùa hè Xanh”
- Vòng tròn đi vào 4 bước, chân phải bước trước, bước thứ 4 chân trái chập vào chân phải, hai tay khép trong ngực mở ra phía trước. (“Tuổi trẻ có thanh niên…”)
- Vòng tròn đi ra 4 bước, chân trái bước trước, bước thứ 4 chân phải chập vào chân trái, hai tay đang mở ra từ từ khép lại trước ngực. (“… đầy nhựa sống trong tim”)
- Nam – nữ (số 1 – 2) xoay lại nắm tay đi ngược chiều kim đồng hồ đổi chỗ đứng đối diện nhau.(“Bạn cùng tôi hoà mình vào Mùa hè Xanh”)

@ Tổ hợp 3: Đoạn “Về đồng bằng … trồng cây gây rừng”
a. Đoạn 1: Bắt đầu từ chân phải bước trước
- Bước 1 – 2 – 3 – 4: Bước qua phải 4 bước, nhịp 4 chân trái ký đồng thời vỗ tay bên phải. Tay trái chống hông, tay phải hướng giơ cao 
(“Về đồng bằng phương Nam, ta…”)
- Bước 5 – 6 – 7 - 8: Bước qua trái 4 bước, nhịp 8 chân phải ký đồng thời vỗ tay bên trái. Tay phải chống hông, tay trái hướng giơ cao. 
(“… đắp đê ngăn cơn lũ tràn…”)
b. Đoạn 2: Bắt đầu từ chân phải trước
- Bước 1 – 2 – 3 – 4: Tiến về phía trước 4 bước, nam nữ đi xéo về phía bên phải của nhau, nhịp 4 chân trái ký đồng thời vỗ tay. Tay trái chống hông, tay phải hướng tới trước. 
(“… Dạy đàn em học hành, dựng…”)
- Bước 5 – 6 – 7 – 8: Lùi về sau 4 bước, nhịp 8 chân phải chập vào và nam nữ nắm tay nhau. 
(“… căn nhà cho người neo đơn…”)
c. Đoạn 3: Chân phải bước trước
- Bước 1 – 2 – 3 – 4: Nam nữ cầm tay đi ngược chiều kim đồng hồ đổi chỗ cho nhau. 
(“… Ta đi lên Trường Sơn…”)
- Bước 5 – 6 – 7 – 8: Tay trái nam nắm tay trái nữ xoay bạn nữ đi cuốn và đứng bên phải của nam theo chiều ngược kim đồng hồ. 
(“… mở con đường lịch sử hào hùng…”)
d. Đoạn 4:
- Bước 1 – 2 – 3 – 4: Nam nữ cùng đi lên, nhịp 4 nam đá chân trái ra sau đụng chân phải của nữ.
(“… Ta đi lên vùng cao…”)
- Bước 5 6 – 7 – 8: Nam xoay trái 90
0, nữ xoay trái 270về chỗ cũ, tay phải nam nắm tay trái nữ. (“… giúp đồng bào trồng cây gây rừng”)

Lời 2 và 3: động tác múa giống lời 1.

Không có nhận xét nào: